FAQ - Veelgestelde vragen

Wat is een EnergiePrestatieCertificaat of EPC?

Energieprestatiecertificaat (EPC) voorbeeldHet EPC is een rapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Kopers en huurders kunnen met het EPC een betere inschatting en vergelijking maken van het energieverbruik van woningen.

Verschillende parameters zoals oriëntatie, compactheid van de woning en de grootte van de verliesoppervlaktes zijn bepalend voor de mate van energieverliezen. De kwaliteit van isolerende materialen, de zuinigheid van de installaties voor verwarming, sanitair warm water en ventilatie en de aanwezigheid van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen en zonneboilers zijn eveneens belangrijk.

De score wordt uitgedrukt in de hoeveelheid primaire energie die er nodig is per vierkante meter bruikbaar vloeroppervlak en per jaar. Deze aanpak zorgt ervoor dat alle woningen goed met elkaar te vergelijken zijn.

Daarnaast vermeldt het EPC een aantal energiebesparende adviezen. De adviezen hebben een sensibiliserend effecten brengen geen verplichtingen met zich mee.

EPC’s worden opgemaakt door erkende energiedeskundigen type A. Hij/ zij verklaart op eer dat de ingave volgens het inspectieprotocol van het VEA werd opgemaakt en overhandigt het aan de eigenaar van de woning.

Bij verkoop van de woning wordt het EnergiePrestatieCertificaat bij het ondertekenen van de notariële koopakte overhandigd aan de nieuwe eigenaar. Het EnergiePrestatieCertificaat is 10 jaar geldig, ook als de woning opnieuw wordt verkocht of verhuurd.
Bij verhuur wordt het certificaat overhandigd aan de verhuurder en krijgt de huurder inzage in het document.
Wanneer u een woning of appartement verhuurt zonder EPC riskeert u een boete.

Klik hier om een voorbeeld te openen van een EPC

Welke gebouwen moeten een EPC kunnen voorleggen?

Een geldig energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen is verplicht bij de verkoop en verhuur van elke wooneenheid en moet dus opgemaakt worden per woning, per appartement, per studio... . Een wooneenheid wordt gedefineerd als elke eenheid in een gebouw met woonfunctie die over de nodige (woon)voorzieningen beschikt om autonoom te functioneren. Dit houdt in dat een wooneenheid naast een leefruimte ook over een eigen toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette moet beschikken. Voor studentenhomes die bestaan uit studentenkamers zonder badkamer en keuken, moet een energieprestatiecertificaat opgemaakt worden voor het gebouw in zijn geheel aangezien een studentenkamer zonder badkamer en keuken niet gezien wordt als een aparte wooneenheid.

Wanneer moet het epc beschikbaar zijn?

Het energieprestatiecertificaat moet beschikbaar zijn op het moment dat de woning te koop of te huur wordt gesteld.

Hoe verloopt de opmaak van een energieprestatiecertificaat?

Om het kengetal te bepalen worden van de wooneenheid transmissieverliezen, ventilatieverliezen en winsten door interne warmte en zonnestraling berekend. Voor deze berekening zijn gegevens nodig. Deze worden verzameld door de energiedeskundige tijdens een visuele inspectie. Het is niet altijd mogelijk om alle inspanningen naar energiezuinigheid van de woning ter plaatse visueel vast te stellen (bvb gebruikte isolatie in de muren). Door het voorleggen van informatie over de aangekochte en aangebrachte isolatie, type beglazing, geplaatste verwarmingsinstallatie,…. kan de energiedeskundige deze informatie gebruiken voor het opmaken van het EPC.

Wanneer kan een energiedeskundige langskomen en moet ik daarvoor aanwezig zijn?

Wij beschikken over een groot aantal energiedeskundigen waardoor wij u kunnen bedienen overdag en 's avonds, alsook tijdens de weekends, wat comfortabel is voor mensen die tijdens de week moeten werken. Er is best iemand aanwezig, maar dat hoeft u niet persoonlijk te zijn. Concrete afspraken worden gemaakt op het ogenblik van het vastleggen van het moment van inspectie. Met immobiliënkantoren en notarissen kunnen afspraken gemaakt worden om de sleutels af te halen en terug te bezorgen op kantoor.

Welke documenten kan ik klaarleggen wanneer de energiedeskundige het EPC komt opmaken?

Hoe meer documenten u kan klaarleggen, hoe nauwkeuriger de energiedeskundige het EPC kan opmaken. Deze documenten zijn niet verplicht. De energiedeskundige kan ook een inspectie uitvoeren zonder deze documenten. Wanneer u de volgende documenten nog kan terugvinden legt u ze best klaar:

 • het lastenboek
 • originele facturen van een geregistreerd aannemer
 • originele facturen van bouwmaterialen
 • originele facturen van verwarmingsinstallaties
 • technische documentatie van de verwarmingsinstallaties
 • 'as built'-plan dat aangeeft hoe uw huis effectief gebouwd is. Dit kan afwijken van het ontwerpplan dat de architect oorspronkelijk ontworpen had.
 • vaststellingen uit werfverslagen, postinterventiedossier of vorderingsstaten
 • een vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat
 • een EPB-aangifte
 • subsidieaanvragen Vlaamse overheid

Krijg ik het certificaat onmiddellijk ter plaatse?

Neen, alle verzamelde gegevens moeten eerst worden ingebracht in de online certificatiesoftware, om het kengetal te berekenen en het EPC op te maken.

Wat is de leveringstermijn?

Binnen de week wordt het epc, samen met de factuur opgestuurd. Indien gewenst kan de clïent ook sneller het EPC ontvangen.

Hoe lang is een energieprestatiecertificaat geldig?

Het EPC blijft 10 jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht of verhuurd wordt binnen deze tien jaar, moet geen nieuw EPC opgemaakt worden.

Wanneer ik aanpassingen gedaan heb aan mijn woning, moet ik dan een nieuw certificaat laten opstellen?

Neen, zolang het certificaat geldig is, bent u niet verplicht een nieuw certificaat op te laten stellen. Wanneer intussen bvb enkel glas werd vervangen door isolerend glas of dakisolatie werd aangebracht of zonnepanelen heeft geplaatst,… kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Het nieuwe energieprestatiecertificaat zal dan een betere score geven en er is dus een betere verkoop- of huurprijs te bekomen.

Ik heb een recente woning en beschik reeds over een energieprestatiecertificaat van bij de nieuwbouw. Moet ik een nieuw certificaat laten opstellen ?

Neen, indien de woning recent werd gebouwd waardoor reeds een energieprestatiecertificaat bij bouw beschikbaar is, moet geen EPC voor verkoop en verhuur van woongebouwen opgemaakt worden zolang het EPC voor nieuwbouw geldig is, zijnde 10 jaar.

In welke gevallen is geen EPC noodzakelijk ?

 • woningen die geen verwarming bezitten (geen vast opwekkings- of afgiftesysteem). Volgens het energieprestatiedecreet van 22 december 2006 geldt dat wooneenheden die energie verbruiken om ten behoeve van mensen een specifieke binnentemperatuur te bekomen een energieprestatiecertificaat nodig hebben. Dit betekent dat gebouwen die niet verwarmd worden ten behoeve van mensen, geen EPC nodig hebben bij de verkoop of verhuur.
  Wanneer de verwarming defect of niet aangesloten is, is er voor deze wooneenheid wél een EPC nodig bij verkoop of verhuur.
 • woningen die onbewoonbaar verklaard zijn door de burgemeester.
 • onteigeningen via het Aankoopcomité.
 • woningen met huurovereenkomsten van minder dan twee maanden.

Kan ik het EPC aftrekken van mijn belastingen?

Neen, u kan de kostprijs van het EPC niet inbrengen in uw belastingaangifte.

Is het EPC dat bij nieuwbouw afgeleverd wordt, hetzelfde als het EPC dat opgemaakt wordt bij de verkoop en verhuur van bestaande woningen?

Neen. Het EPC bij nieuwbouw en grote verbouwingen houdt rekening met meer gegevens en ziet er ook anders uit en is eveneens 10 jaar geldig. Een EPC voor nieuwbouw en grote verbouwingen kan u ook gebruiken wanneer u uw woning later wil verhuren of verkopen.

Wat is het verschil tussen het EPC en de energieaudit ?

Het EPC:

 • wordt opgemaakt door een energiedeskundige type A.
 • is verplicht bij de verkoop en verhuur van een woning.
 • kan niet worden ingebracht in uw belastingaangifte.

De energieaudit:

 • wordt uitgevoerd door een energiedeskundige type B.
 • vrijwillig, op elk moment uit te voeren.
 • 40 % fiscaal aftrekbaar op uw belastingaangifte.
 • duurder dan het EPC.
 • een veel grondigere doorlichting van de woning.

Mag de kostprijs van het EPC worden doorgerekend aan de huurder?

De Vlaamse overheid legt hier geen regelgeving op.

Nuttige links naar andere websites

Wat is het beschermd volume?

Het beschermd volume is het volume van alle kamers die men thermisch wil beschermen tegen warmteverliezen naar de buitenomgeving, naar de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten. In principe de ruimten waar verwarming aanwezig is of de ruimten die indirect verwarmd worden door ruimten die in het beschermd volume zitten.

Wat is de bruikbare vloeroppervlakte? Dit stemt niet overeen met de waarden op mijn bouwplannen?

Voor de berekening van het bruikbare vloeroppervlakte worden breedtes en diktes van zowel binnen- als buitenmuren meegerekend. Er wordt op basis van buitenafmetingen gemeten. Op moeilijk begaanbare ruimten zoals een zolder wordt er slechts een vloeroppervlakte opgegeven wanneer men over een vrijstaande hoogte van 1,50 meter beschikt.

Mijn verbruik op mijn energiefactuur stemt niet overeen met het aangegeven verbruik op mijn EPC?

Er wordt geen rekening gehouden met de gezinssituatie en het persoonlijke verbruiksgedrag. Het verbruik van verlichting en elektrische apparaten worden bij de opmaak van een EPC niet in rekening gebracht.

Wat is het kengetal?

Het berekende kengetal of de score van de woning wordt uitgedrukt in kWh/m², m.a.w. is dit het berekende primaire jaarverbruik ten opzichte van de totale bruikbare vloeroppervlakte binnen het beschermde voume van de woning.

Mijn EPC geeft volgende aanbeveling: “Plaats extra isolatie in het platte dak of hellende dak”?

Wanneer de isolatie niet visueel kan worden vastgesteld en er geen bewijzen zijn van geplaatste isolatiematerialen, gebruikt de software standaardwaarden in functie van het (ver)bouwjaar. Het is altijd aangeraden om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zodat uw EPC zo nauwkeurig mogelijk kan worden berekend.
Ook bij geïsoleerde daken komt deze aanbeveling voor omdat de huidige normen van U-waarde  als referentie gelden. 

Mijn EPC geeft volgende aanbeveling: "Vervang de elektrische verwarmingsinstallatie" en ik heb een hoge energiescore.

Het certificaat geeft u aanbevelingen en deze zijn niet verplicht te voldoen.
De omrekeningsfactor naar primaire energie is 2.5 voor elektrische verwarming, tegenover bvb 1 voor een verwarming op gas. Dit heeft vooral te maken met rendementsverliezen die bij productie en transport van elektriciteit veel hoger liggen dan bij gas. 
Het kengetal ligt daardoor aanzienlijk hoger dan bij gelijkaardige woningen met een ander type verwarmingsinstallatie.

Mijn EPC geeft volgende aanbeveling:  “Vervang het enkel glas door dubbel glas of hoogrendementsglas” terwijl er dubbele beglazing aanwezig is in de woning?

Van zodra één raam beschikt over enkele beglazing wordt er standaard aanbevolen om die te vervangen door hoogrendementsglas. Deze aanbeveling wordt ook vermeld indien de woning van gewone dubbele beglazing is voorzien.

Mijn EPC is zoek geraakt?

Wij bezorgen u gratis een kopie van door ons opgestelde certificaten.

Offerte EPC - Offerte EnergiePrestatieCertificaat

 

Ing. Bart Masquelin
Energiedeskundige Type A


Klijtstraat 12
8940 Wervik
Regio Wervik - Ieper - Menen

Tel. 0477 29 92 56
Fax. 056 20 36 60
info@epc-buro.be

Erk nr Vlaanderen EP 07237
Erk nr Wallonië  P2-00802